Genteknikens utveckling 2019

Gentekniknämnden ska varje år lämna en rapport till regeringen som beskriver utvecklingen inom genteknikområdet under det senaste räkenskapsåret. Referaten i rapporten bygger till största delen på naturvetenskapliga artiklar publicerade i internationella tidskrifter, men här finns också referat som rör till exempel lagstiftning.

Ett axplock ur rapporten

  • I slutet av året godkände Filippinerna det gyllene riset för användning som livsmedel och foder. Det är det första land där befolkningen lider av A-vitaminbrist som godkänner riset.
  • För första gången har genmodifierade bakteriofager använts framgångsrikt för att behandla en antibiotikaresistent infektion. Bakteriofager är en sorts virus som angriper bakterier..
  • Höns har genmodifierats till att värpa ägg med höga halter av proteiner som kan användas i läkemedel. Tillverkningen är begränsad till äggvitan vilket gör att hönsen själva inte påverkas.
  • Under våren meddelade det USA-baserade företaget Calyxt att de börjat sälja produkter från en genredigerad sojaböna. Sojabönan har förädlats så att proportionerna av de fettsyror som ingår i fröoljan förändrats.
  • Under året uttalade sig Världshälsoorganisationen om ärftlig genredigering och menade att det i dagsläget bör förbjudas i alla länder. Frågan aktualiserades under 2018 när en kinesisk forskare avslöjade att han genredigerat embryon och implanterat dem i en kvinnas livmoder. Experimentet ledde till att världens första genredigerade människor föddes.  
  • Forskare har genmodifierat bakterier så att de enbart livnär sig på koldioxid från atmosfären – nästan som en växt. Eftersom bakterier används flitigt inom industrin skulle produktionen av till exempel läkemedel kunna bli både enklare och billigare med den nya bakterien.
  • I november begärde Europeiska unionens råd att kommissionen ska lägga fram en studie mot bakgrund av EU-domstolens dom där de jämställde genredigerade växter med genmodifierade.
  • En klinisk prövning av en CRISPR-baserad genterapi har gett goda resultat. Behandlingen ger patienter med blodsjukdomen sickelcellanemi en ny form av hemoglobin som gör att de inte längre är i behov av regelbundna blodtransfusioner. Fler CRISPR-baserade genterapier är under klinisk prövning, bland annat för behandling av cancer och HIV.

Läs hela rapporten:

Genteknikens utveckling 2019