Genteknik

Här kan du läsa om genetisk modifiering och genomredigering med till exempel gensaxen CRISPR/Cas9. Du kan också läsa om hur teknikerna används vid växtförädling, vid utveckling av genterapier, och för att designa bakterier som producerar allt från insulin till stentvättade jeans.