Lagstiftning

Här kan du läsa om patent och växtförädlarrätt, och om hur genetiskt modifierade organismer (GMO) regleras om det ska användas på lab, testas i miljön, odlas kommersiellt eller importeras.