Människa och medicin

Inom det medicinska området används genteknik till exempel för att studera och behandla genetiska sjukdomar. Genetisk modifiering och genomredigering av människor utförs bara i samband med somatisk (inte ärftlig) genterapi. Här kan du läsa om hur genetiska sjukdomar och hur de ärvs, om genetiska tester och genterapier.