Miljöbalkens påverkan på forskning och utveckling

Gentekniknämnden ska i samband ska den 22 februari till regeringen lämna uppgifter om hur forskning och utveckling har påverkats av miljöbalkens regler på området och de föreskrifter som har meddelats med stöd av dessa regler. Rapporterna från de senaste åren återfinns nedan.