Tvåhjärtbladiga växter

De blad som först utvecklas hos en växt kallas hjärtblad. Hjärtbladen lever ofta en kort tid och ser inte ut som de blad som utvecklas senare. tvåhjärtbladiga växter (dikotyledoner) bildar två hjärtblad och enhjärtbladiga (monokotyledoner) ett blad. Till enhjärtbladiga grödor hör till exempel vete, råg och majs. Exempel på tvåhjärtbladiga grödor är raps, potatis och ärtor.