Transposon

En DNA-sekvens som flyttar omkring i genomet i en process som kallas transposition. En transposon anses vara en evolutionär rest från ett retrovirus som först fogat in sitt DNA i värdcellens genom men sedan förlorat sin förmåga att lämna cellen och spridas vidare.