Substitution

En typ av mutation som innebär att enstaka baspar bytts ut.