Resistent

Motståndskraftig. En viss växtsort kan till exempel vara resistent mot en viss skadegörare som ett virus. Det gör att växten klarar ett angrepp från viruset.