Punktmutation

En mutation som innebär att ett eller ett fåtal baspar förändras.