Proteom

Alla proteiner i en cell vid en viss tidpunkt. Studier av proteom kallas för proteomik.