Kvävebaser

Organiska föreningar som innehåller kväveatomer. En av beståndsdelarna i de nukleotider som bygger upp DNA och RNA.

Illustration och copyright: Gunilla Elam