Kromatin

Det material som kromosomer består av. Innehåller DNA och proteiner, främst histoner (gröna på bilden) som tillsammans bildar nuklesomer.