Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet

Har i uppdrag att ge oberoende vetenskaplig rådgivning om möjliga risker i livsmedelskedjan, kommunicera risker och verka för samarbete inom livsmedelssäkerhetsområdet i Europa. Förkortas EFSA efter engelskans European Food Safety Authority.