Deletion

En typ av mutation som innebär att baspar raderats från DNA-sekvensen. Det kan röra sig om allt från några enstaka baspar till större delar av en kromosom.