Bt-preparat

Preparat från bakterien Bacillus thuringensis som används som biologiskt bekämpningsmedel. Bakterien producerar proteiner (cry-proteiner) som är giftiga för vissa arter av insekter.  Bt-preparat används för att bekämpa larver av insekter i jordbruket och är godkänt i ekologisk odling.  Det används också för att bekämpa myggor. Insektsresistenta Bt-grödor har genetiskt modifierats med gener för cry-protein. De får därmed ett inbyggt försvar mot skadegörare.