Kontaktuppgifter

Marie Nyman 
Tel: 08-546 44 081, 070-237 98 49
E-post: marie.nyman@genteknik.se

Mia Olsson
Tel: 08-546 44 084

E-post: mia.olsson@genteknik.se

Besöks- och postadress
Gentekniknämnden
c/o Vetenskapsrådet
Västra Järnvägsgatan 3
Box 1035
101 38 Stockholm

Fakturaadress  
Gentekniknämnden
c/o Vetenskapsrådet
FE 57
838 73 Frösön