Hundens arvsmassa berättar om hur dagens hundar uppstod

En bild på Nova Scotia duck tolling retriver.
Nova Scotia duck tolling retriver. Foto: Wikimedia Commons, Malgorzata Korbel

Redan 2005 sekvensbestämdes arvsmassan hos hund. Hundens arvsmassa är intressant, eftersom det finns så många olika raser. Alla med olika utseenden och beteenden. Det äldsta fyndet av hund är ett 15 000 år gammalt fossil från dagens Tyskland.

Att sekvensbestämma gammalt DNA för att bättre förstå domesticeringen
Under sommaren 2017 publicerades data som indikerar att hundar har domesticerats vid ett enda tillfälle. Detta skedde för mellan 20 000 och 40 000 år sedan. Dessutom pekade resultaten på att hundar därefter har delats upp i två grupper. En västlig europeisk grupp och en östlig asiatisk grupp. Denna uppdelning skedde för cirka 17 000 till 24 000 år sedan. Dessa resultat är tvärt emot andra resultat, som i stället antyder att hundar har domesticerats från vargar vid två skilda tillfällen. En gång i Europa och en gång i Ostasien.

Att sekvensbestämma många arvsmassor för att bättre förstå släktskap mellan olika hundraser
Arvsmassorna hos 1 346 individer, som representerade 161 olika raser, sekvensbestämdes och jämfördes med varandra. Man jämförde mer än 150 000 SNP, och fick på så sätt en bättre översikt över släktskapen mellan och inom raserna. SNP är en förkortning av engelskans single nucleotide polymorphism. Det är enstaka nukleotider som är spridda över hela arvsmassan. Genom att studera SNP så kan man få en uppfattning om hur nära släkt olika raser är.

I de flesta fall grupperade sig de olika hundraserna i förväntade grupper, så kallade klader. En viss klad har en gemensam anfader. De 161 raserna bildade 23 klader. Studien visade också att ju mer nyligen två hundraser har korsats desto större genetisk likhet mellan de två raserna och omvänt. Med utgångspunkt från detta kunde forskarna uppskatta för hur längesedan två olika raser korsats för att ge upphov till en ny ras. I vissa fall kunde man jämföra det beräknade årtalet för korsningen med vad som står i stamtavlor och liknande. I andra fall upptäckte man korsningar mellan olika raser som inte var dokumenterade. Exempelvis så har collie och Shetland sheepdog (en vallhundsras från Shetlandsöarna) bidragit till den genetiska bakgrunden hos tollare från Kanada (Nova Scotia duck tolling retriver).

Hundar och människor delar gener som är kopplade till hur social man är
Människor och hundar har tre gener som tycks vara kopplade till hur social man är. Hos människa finns dessa tre gener i en region som är kopplad till Williams eller Williams-Beuren syndrom. Ett av symtomen hos bärarna är att de är hypersocial.
Forskarna spekulerar i att vissa vargar var översociala på grund av dessa tre gener. Detta gjorde att dessa vargar kom att slå följe med människor för att på så sätt få en evolutionär fördel. En forskare uttrycker det som ”survival of the friendliest”, det vill säga de vänligastes överlevnad. Forskarna pratar om att hundarna är ”själv-domesticerade”, det vill säga att människor inte medvetet domesticerade hunden.

Källor
1. Lindblad-Toh K, Wade CM, Mikkelsen TS, et al. Genome sequence, comparative analysis and haplotype structure of the domestic dog. Nature. 2005;438(7069):803-819. doi:10.1038/nature04338.
2. Ellegren H. Genomics: The dog has its day. Nature. 2005;438(7069):745-746. doi:10.1038/438745a.
3. The dog genome. Nature. 2005. http://www.nature.com/nature/journal/v438/n7069/edsumm/e051208-01.html. Accessed September 11, 2017.
4. Ostrander EA, Wayne RK. The canine genome. Genome Res. 2005;15(12):1706-1716. doi:10.1101/gr.3736605.
5. Parker HG, Dreger DL, Rimbault M, et al. Genomic analyses reveal the influence of geographic origin, migration, and hybridization on modern dog breed development. Cell Rep. 2017;19(4):697-708. doi:10.1016/j.celrep.2017.03.079.
6. Botigué LR, Song S, Scheu A, et al. Ancient European dog genomes reveal continuity since the Early Neolithic. Nat Commun. 2017;8:16082. doi:10.1038/ncomms16082.
7. Hesman Saey T. Dog domestication happened just once, ancient DNA study suggests. Sci News. 2017. https://www.sciencenews.org/article/dog-domestication-happened-just-once-ancient-dna-study-suggests. Accessed September 18, 2017.
8. Origin of modern dog has a single geographic origin, study reveals. ScienceDaily. 2017. https://www.sciencedaily.com/releases/2017/07/170718113516.htm. Accessed September 18, 2017.
9. Frantz LAF, Mullin VE, Pionnier-Capitan M, et al. Genomic and archaeological evidence suggest a dual origin of domestic dogs. Science (80- ). 2016;352(6290):1228-1231. doi:10.1126/science.aaf3161.
10. VonHoldt BM, Shuldiner E, Koch IJ, et al. Structural variants in genes associated with human Williams-Beuren syndrome underlie stereotypical hypersociability in domestic dogs. Sci Adv. 2017;3(7):e1700398. doi:10.1126/sciadv.1700398.
11. Yeager A. These genes may be why dogs are so friendly. Sci News. 2017;192(2):8. https://www.sciencenews.org/article/these-genes-may-be-why-dogs-are-so-friendly. Accessed September 18, 2017.