Gensaxen gör lantsorter av ris odlingsvärda

Bild på risplantor
Ris, Oryza

Forskare vid Kinas nationella risforskningsinstitut har använt gensaxen CRISPR/Cas9 för att göra lantsorter mer odlingsvärda och därmed öka den genetiska mångfalden av det ris som odlas. En lantsort är en gröda som inte förädlats formellt, är lokalt anpassad och är förknippad med lokala odlingssystem.

De moderna rissorterna i Kina härstammar från ett fåtal lantsorter. Det innebär att den genetiska variationen är låg bland de sorter som odlas idag.

Lantsorter har många goda egenskaper, men saknar vissa som gör dem odlingsvärda. Exempelvis gör deras växtsätt att de har en tendens att lägga sig ner (liggsäd).

De kinesiska forskarna använde gensaxen för att slå ut en gen som kallas semi-dwarf1 i lantsorterna Kasalath och TeTePu. I och med det blev plantorna lägre och höll sig i större utsträckning upprätt. I fältförsök visade forskarna att de plantor som muterats med gensaxen gav högre skörd än kontrollplantorna och att de behållit de goda egenskaperna som till exempel motståndskraft mot sjukdomar.

Marie Nyman
Källa: Using CRISPR-Cas9 to generate semi-dwarf rice lines in elite landraces. Hu et al, Scientific reports (2019) 9:19096