Genomredigerad potatis med förändrad stärkelsekvalité

Bild på potatisplanta.
Potatis, Solanum tuberosum

Potatisförädling är en långsam och komplicerad process. Det beror på att potatisen har en mycket komplex arvsmassa. Den har till exempel fyra kopior av varje kromosom som dessutom är väldigt olika varandra när det gäller varianter av generna de bär på.

Korsar man två potatissorter i syfte att föra över en egenskap från en sort till en annan följer många andra, icke önskvärda egenskaper med.  Man kan också förlora egenskaper man är intresserad av. Med genomredigeringstekniken CRISPR/Cas9 kan man däremot ändra en enstaka gen, och därmed en enskild egenskap i en viss potatissort.

Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet har med hjälp av CRISPR/Cas9 skapat riktade mutationer och i och med det stängt av de fyra kopiorna av en gen som är nödvändig för att amylos ska bildas i knölarna. Amylos är en av de två molekyler som bygger upp stärkelse. Den andra molekylen kallas amylopektin. Amylos respektive amylopektin har olika användningsområden. För att få de önskade egenskaperna för ett visst tillämpningsområde modifieras ofta stärkelsen. En del av dessa modifieringsprocesser kan orsaka miljöproblem och enligt forskarna är det därför en fördel om den stärkelsesort man behöver produceras direkt i potatisen.

Den potatissort vars arvsmassa forskarna redigerat är en stärkelsepotatis. Det är en särskild typ av potatis som används för stärkelseframställning och inte som matpotatis.

Marie Nyman

Källa: Efficient targeted multiallelic mutagenesis in tetraploid potato (Solanum tuberosum) by transient CRISPR-cas9 expression in protoplasts. Andersson et al, Plant Cell Report, DOI 10.1007/s00299-016-20162-3 (2016)