Genmodifierade bakterier tillverkar ABO-universellt blod

Bilden visar påsar med blod.

Inom sjukvården råder det ofta stor risk på blod. Framför allt är det blod av blodgrupp 0 (”noll”), som kan ges till alla patienter oavsett deras blodgrupp, som saknas. Nu har forskare genmodifierat bakterier så att de tillverkar särskilda enzymer med förmåga att omvandla annat blod till just blodgrupp 0.

Vi människor har en av fyra olika blodgrupper, A, B, AB eller 0. Grupperna definieras efter vilka sockermolekyler (antigen) som är utmärkande på ytan av de röda blodcellerna. En person med blodgrupp A kan inte ta emot blod från en person med blodgrupp B. Det beror på att mottagarens immunförsvar ser det antigen som finns i mottagarens blod som främmande och startar en försvarsreaktion som kan vara dödlig.

Undantaget är blodgrupp 0 som saknar A och B antigen på cellytan. Det innebär att oavsett vad patientens egna blodgrupp så kan hen motta blod av denna blodgrupp. Tillgången på blod av blodgrupp 0 är därför extra viktig exempelvis på akuten för att snabbt kunna ge blodtransfusioner med så kallat ABO-universellt blod, med utan vetskap om patientens blodgrupp.

Den aktuella studien tar avstamp i att forskarna upptäckte att vissa av våra tarmbakterier tillverkar små proteiner, enzymer, med förmåga att klippa sönder antigen A. Det beror på att bakterierna sönderdelar och äter en liknande sockermolekyl.

Forskarna vände sig därefter till en trotjänare inom både forskning och industri, bakterien Escherichia coli (E.coli). Genom att föra över de gener som kodar för tillverkningen av de ”antigen-A-ätande” enzymerna till E.coli kunde de starta en storskalig produktion av dessa i sitt lab. När de blandade de genmodifierade bakterierna med blod från blodgrupp A skalades alla antigen bort.

Det är inte första gången forskare har försökt använda enzymer för att tillverka blod utan A eller B antigen, men hittills har inget enzym varit tillräckligt effektivt. Om resultaten från den aktuella studien går att omsätta i praktiken kan tillgången på ABO-universellt blod öka på sjukhus runtom i världen och i förlängningen rädda liv.

/Mia Olsson

Källor:
An enzymatic pathway in the human gut microbiome that converts A to universal 0 type blood. Nature Microbiology June 10 2020.
Type A blood converted to universal donor blood with help from bacterial enzymes. Scence magazine June 10 2020.