Tamfåglar kan bli resistenta mot fågelinfluensa med CRISPR/Cas9

Bilden föreställer en höna. Image by Alexas_Fotos from Pixabay

Fågelinfluensan är den gemensamma benämningen för flera varianter av ett virus som främst sprids mellan fåglar. Även om det är ovanligt kan vissa varianter av viruset smitta människor och orsaka pandemier. För uppfödare av tamfåglar är fågelinfluensan ett ständigt hot viruset snabbt sprids och kan döda alla fåglar på gården.

Forskare kan nu ha hittat ett sätt att hejda virusets framfart. Eftersom virus saknar förmåga att själva föröka sig så kidnappar de funktioner inne i värdens celler för att kunna bli fler och sprida sig. En funktion som fågelinfluensaviruset använder sig bland utgörs av proteinet ANP32A. När forskarna bakom studien klippte bort den gen som kodar för ANP32A med CRISPR/Cas9 kunde de se att viruset varken förökade sig eller spreds till kringliggande celler.

Experimentet utfördes på odlade celler i laboratoriet men forskarna planerar att gå vidare och genredigera tamfåglar så att deras celler saknar ANP32A. Resistenta fåglar skulle dels innebära en ökad ekonomisk trygghet för tamfågeluppfödare men även minska risken för framtida pandemier orsakat av fågelinfluensa.

/Mia Olsson

Källa: Species specific differences in use of ANP32 proteins by influenza A virus. eLife Jun 4 2019.