Skadegörare utrotad i bomullsproducerande områden i USA

Bild på larv av bomullsmal, Pectinophora gossypiella.
Larv av bomullsmal, Pectinophora gossypiella. Foto: Scott Bauer, USDA.

I oktober 2018 meddelade jordbruksdepartementet att bomullsmalen, Pectinophora gossypiella, utrotats i de bomullproducerande områdena i USA. Malen är en allvarlig skadegörare som ursprungligen kommer från den asiatiska kontinenten.

Det har tagit många årtionden att utrota malen. Redan 1955 infördes en lagstiftning med karantänbestämmelser för att förhindra spridning av skadegöraren.

Den strategi som användes var att plantera genmodifierad insektsresistent så kallad Bt- bomull, använda feromoner för att störa insekternas parning och att släppa ut sterila bomullsmalar. Att bomullsmalen utrotats innebär färre skador på grödan, minskad användning av bekämpningsmedel och att jordbruksdepartementet släpper på karantänbestämmelserna.

Källa: USDA Announces Pink Bollworm Eradication, USDA Pressrelease October 19 2018