Splitsning

Den process som leder till att sekvenser som motsvarar en gens introner klipps bort från mRNA-molekylen. Kallas för splicing på engelska.