Specialiserade celler

Celler som är anpassade till vissa uppgifter i kroppen, till exempel muskelceller, nervceller och blodceller. En cell som inte är specialiserad kallas för stamcell.

Illustration av hur stamceller kan utvecklas till olika sorters specialicerade celler. Illustration och copyright: Gunilla Elam.
Stamceller utvecklas till olika specialiserade celler. Illustration och copyright: Gunilla Elam.