RNAi

Förkortning av RNA-interferens. En naturlig process i växter och djur, inklusive människan, som reglerar hur mycket protein som ska produceras från en viss gen.