RNA-polymeras II

Ett enzym som katalyserar transkriptionen av en gen till ett mRNA.