Proteinkodande

Gener som beskriver hur aminosyror ska sammanlänkas för att ett visst protein ska bildas.