Nukleosom

En beståndsdel av kromatin som bygger upp kromosomer. Består av ca 200 baspar DNA och fyra histonproteiner.