Insertion

En typ av mutation som innebär att baspar lagts till i DNA-sekvensen.