Hexaploid

En organism med sex kromosomuppsättningar, till exempel brödvete.