Genprodukt

Det som bildas med en gen som mall, till exempel ett protein.