Europeiska kommissionen

Tar fram förslag till ny lagstiftning och lägger fram dem för Europaparlamentet och ministerrådet. Tillsammans med EU-domstolen ser kommissionen även till att gällande lagstiftning följs.