Basredigering

Vidareutveckling av tekniker för genomredigering som gensaxen CRISPR/Cas9. Teknik för att byta ut enstaka baspar i arvsmassan, till exempel basparet A-T mot basparet G-C, utan att klippa upp DNA-spiralen. En liknande teknik är prime-redigering (engelska, prime editing).