Asexuell förökning

Förökning utan befruktning. Avkommorna blir genetiskt identiska. Asexuell förökning är relativt vanligt i växtriket.