Antisens

En enkelsträngad RNA-molekyl som är komplementär till och binder ett mRNA. När antisens binder kan mRNA inte översättas till ett protein.