Antibiotika

Samlingsbegrepp för de läkemedel som används för att behandla infektioner orsakade av bakterier.