Aktivator

En transkriptionsfaktor som stimulerar transkription (genuttryck).