Sammanträden våren 2022

  • 26 januari
  • 16 februari
  • 20 april
  • 15 juni

Om inget annat anges startar sammanträdena 12.30 och håller som längst på till kl. 16.00

Uppdaterad 2021-12-09