Odling av genmodifierad aubergine i Bangladesh

Bild på två auberginefrukter
Aubergine (Solanum melongena)

Aubergine är en billig och populär gröda i Bangladesh och en viktig inkomstkälla för lantbrukare. Den allvarligaste skadegöraren på aubergine i Asien är malen Leucinodes orbonalis. Larverna angriper blad och blommor och borrar sig in i frukterna vilket leder till att de inte går att sälja. För att komma till rätta med problemet besprutas konventionella auberginefält två till tre gånger i veckan med insekticider, i vissa fall så mycket som två gånger per dag. Det är kostsamt och riskerar lantbrukarnas hälsa och kan skada miljön.

Trots användningen av insekticider förlorar aubergineodlarna i Bangladesh mellan 30 och 60 procent av sin skörd på grund av larvangreppen. Mellan 35 och 40 procent av kostnaderna för att odla aubergine går till insektsbekämpningsmedel.

Ett Indien-baserat företag har genetiskt modifierat aubergine med en så kallad cry-gen. Denna typ av gener är det som gör Bt-grödor motståndskraftiga mot vissa insektslarver. Bangladesh Agricultural Research Institute (BARI) korsade sedan den modifierade auberginen med lokala sorter. Fyra av dessa korsningsprodukter marknadsgodkändes i oktober 2013, och 2014 började de odlas i liten skala. Det rörde sig då om 20 lantbrukare i fyra distrikt. Fyra år senare odlade 27 012 lantbrukare den genmodifierade auberginen som i Asien kallas Bt-brinjal.

BARI har genomfört studier som visar att inkomsten för de som odlar Bt-brinjal är sex gånger högre än för dem som odlar konventionell aubergine. Det beror dels på att skördeförlusterna drastiskt minskar när den genmodifierade auberginen odlas, dels att utgifterna för bekämpningsmedel minskar dramatiskt.

Källa: Bt eggplant project in Bangladesh: History, present status and future direction. Shelton et al, Frontiers in Bioengineering and Biotechnology, August 2018, Volume 6, Article 106.