Human antikropp hindrar spridning av denguefeber

Bild på mygga
Aedes aegypti, foto: James Gathany, Center for Disease Control and Prevention

Denguefeber är en allvarlig virussjukdom som sprids av myggarten Aedes aegypti. Nu har forskare modifierat myggan så att spridningen av viruset förhindras. Den humana gen forskarna satt in i myggornas arvsmassa producerar en antikropp som kan neutralisera de fyra huvudsakliga formerna av viruset. Antikroppar är den del av immunförsvaret som upptäcker och identifierar främmande ämnen från till exempel virus eller bakterier.

Det är bara honor som suger blod och genen myggorna modifierats med aktiveras först när blod når myggans mellantarm. De antikropparna som då bildas hindrar viruset från att föröka sig och sprida sig i myggan. Det i sin tur förhindrar spridning till människa.

Tidigare strategier för att hejda denguefeber att spridas har gått ut på att reducera myggpopulationer. I den nya strategin som presenterades i den vetenskapliga tidskriften PLOS Pathogens har man istället avväpnat myggorna.

Tekniken skulle även kunna användas för andra sjukdomar som sprids av Aedes-myggan som till exempel chikungunya, zika och gula febern. Den skulle också kunna användas på andra myggarter som sprider sjukdom.

Marie Nyman

Källa: Broad dengue neutralization in mosquitoes expressing an engineered antibody. Buchman et al, PLOS Pathogens, 2020; 16 (1): e1008103