Gyllene riset godkänt som livsmedel i Australien och Nya Zeeland

Omodifierat ris, gyllene riset 1, gyllene riset 2
Omodifierat ris, gyllene riset 1 och gyllene riset 2 med högre halt av betakaroten.

Food Standards Australia New Zealand har godkänt en variant av det gyllene riset med beteckningen GRE2. Godkännandet gäller användning som livsmedel, men tanken är inte att riset ska saluföras i Australien eller Nya Zeeland. Ansökan skickades in av det internationella risforskningsinstitutet (IRRI) för att handeln inte ska störas vid en eventuell inblandning av det gyllene riset i konventionellt ris. IRRI har även ansökt om godkännande av riset som livsmedel i USA och Kanada och för odling i Filippinerna.

Riset är genetiskt modifierat för att producera betakaroten i riskornen. Karotenoider är röda, gula och orange pigment som finns i många blommor, frukter och grönsaker. Vissa karotenoider, till exempel betakaroten, kan i kroppen omvandlas till A-vitamin. A-vitaminbrist är ett stort problem i vissa delar av världen. Världshälsoorganisationen (WHO) beräknar att 250 miljoner barn i förskoleåldern lider brist på A-vitamin och att det leder till blindhet hos mellan 250 000 – 500 000 barn per år.

Källa: Food Standards Australia New Zealand, Approval report – Application A1138. Food derived from Provitamin A Rice Line GR2E. 20 December 2017.