Genteknik bakom lovande vaccin mot Covid-19

Runt om i världen pågår försök med totalt 55 olika vaccinkandidater som utvecklats för att hejda den pågående pandemi som orsakats av viruset SARS-CoV-2. Tretton vaccin är i fas 3 som är den sista storskaliga prövningen av vaccinet innan det eventuellt når marknaden enligt en sammanställning av New York Times.

Sex vaccin har godkänts för tidig eller begränsad användning av Ryssland och Kina vilket innebär att vaccinerna börjar användas innan det finns resultat från fas 3. Det är oftast i fas 3 som ovanliga biverkningar kan upptäckas.   

Den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, kan godkänna två vaccin redan under slutet av 2020 enligt EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen. De två som åsyftas har utvecklats av företagen Pfizer/BioNTech och Moderna. Båda är så kallade RNA-vaccin.  

Vacciner ska stimulera vårt immunförsvar och lära det att känna igen ett särskilt smittämne, till exempel ett virus. Det görs traditionellt med en injektion av ett vaccin som består av ett försvagat eller inaktiverat virus. När celler som tillhör immunförsvaret kommer i kontakt med vaccinet byggs en beredskap upp mot en riktig infektion.

Ett RNA-vaccin skiljer sig mot den beskrivningen eftersom det består av genetiskt material (RNA) som instruerar celler att själva producera vaccinet. Det RNA som används i de aktuella vaccinerna kodar för ett yt-protein som är kännetecknande för coronaviruset SARS-Cov-2.

Efter en vaccination kommer kroppens egna muskelceller att tillverka yt-proteinet. Immunförsvaret kommer att reagera på det nya proteinet och utveckla antikroppar och T-celler som riktar sig specifikt mot en infektion av SARS-CoV-2.

Även om vaccinet består av genetiskt material så handlar det inte om genmodifiering. RNA-vaccinet blir inte blir en del av cellernas arvsmassa utan det bryts ner så småningom när det utfört sitt jobb.

RNA-vaccin har flera fördelar jämfört med traditionella vacciner till exempel en snabbare och mer dynamisk framställningsprocess och mindre risk för biverkningar. Eftersom tekniken är relativt ny finns ännu inga godkända RNA-vaccin. Enligt rapporter från Pfizer/BioNTech och Moderna ger båda vaccinen ungefär ett 90–95 procent skydd, men det är oklart hur länge de skyddet varar.

/Mia Olsson

Källor:

https://www.nytimes.com/interactive/2020/science/coronavirus-vaccine-tracker.html

https://www.nyteknik.se/samhalle/det-har-vet-vi-om-vaccin-mot-covid-19-6994317