Genetiskt modifierade höns värper framtidens läkemedel

 

Bild på en höna

Biologiska läkemedel har det senaste decenniet bidragit till förbättrad behandling av bland annat ledgångsreumatism och cancer. Gemensamt för biologiska läkemedel är att den aktiva substansen har biologiskt ursprung och tillverkas av t.ex. celler eller bakterier. Mängden aktiv substans som en cell- eller bakteriekultur kan producera är liten vilket ofta gör framställningen av läkemedlet dyr och tidskrävande.

Forskare har tidigare visat att det är möjligt att öka proteintillverkningen genom att använda större genmodifierade djur. Redan 2009 godkändes läkemedlet Atryn vars aktiva substans antitrombin renats fram ur mjölk från genmodifierade getter. I den aktuella studien visar forskare vid Roslininstitutet i Edinburgh hur genmodifierade höns kan värpa ägg med höga halter av proteinerna, interferon alfa och makrofag-CSF, båda med potential att verka som aktiva substanser i läkemedel.

Förutom att klona in de mänskliga gener som kodar för interferon alfa och makrofag-CSF, införde forskarna ytterligare en modifiering som begränsade proteintillverkningen till äggvitan. På så sätt påverkas inte hönan av de nya egenskaperna. Andra fördelar som forskarna presenterar med sin metod är att höns är kostnadseffektiva att husera, äter mindre och är väldigt produktiva. I snitt värper en höna 300 ägg per år och redan efter 3 ägg är tillverkningen av de önskade proteinerna uppe i kliniskt relevant doser.

De proteiner som forskarna fokuserar på har båda viktiga funktioner i immunförsvaret. Interferon alfa utsöndras av immunceller som påträffar virus eller maligna celler i kroppen och makrofag-CSF stimulerar bland annat reparation av skadad vävnad. Trots detta poängterar forskarna att de i sin rapport inte tillverkat nya läkemedel utan presenterar en kostnadseffektiv modell för hur aktiva substanser i framtiden skulle kunna framställas.

/Mia Olsson

Källa: A chicken bioreactor for efficient production of functional cytokines. Herron et al, BMC Biotechnology. 2018 Dec 29;19(1):82.