Genetiskt modifierad gris godkänns i USA

Bild på sugga med kultingar
Gris, Sus scrofa. Foto: USDA-ARS.

I mitten av december 2020 godkändes en genetiskt modifierad gris i USA. GalSafe som grisen kallas, godkändes för både terapeutiska ändamål och som livsmedel. Det är det andra modifierade djuret som godkänns som livsmedel. Det första var atlantlaxen AquaAdvantage som godkändes 2015. GalSafe har modifierats så att kolhydraten alfa-gal saknas på cellernas yta. Alfa-gal tros öka risken för avstötning vid xenotransplantation, det vill säga transplantation av celler, vävnader eller organ över artgränserna.

Personer som är allergiska mot kött är allergiska mot just kolhydraten alfa-gal. Det som tros utlösa allergin är fästingbett. Fästingar har alfa-gal i saliv och mage och vid ett bett överförs kolhydraten genom huden. Hos vissa individer bildas då IgE-antikroppar mot alfa-Gal. När individen sedan äter kött utlöses en allergisk reaktion.

Det huvudsakliga målet för företaget bakom Galsafe är dock inte livsmedelsproduktion utan att utveckla medicinska produkter som till exempel blodförtunningsmedel. Ett långsiktigare mål är att kunna transplantera organ från gris till människa.   

Marie Nyman

Källa: FDA Approves First-of-its-Kind Intentional Genomic Alteration in Line of Domestic Pigs for Both Human Food, Potential Therapeutic Uses. December 14, 2020