Gendrivare testas på sjukdomsalstrande svamp

Den patogena svampen Fusarium graminearum infekterar spannmålsax och orsakar därmed skördeförluster (se bild i inledningen av kapitlet). Den bildar också mögelgifter (mykotoxiner) som kan ha negativa effekter på människors och djurs hälsa. Det finns därför gränsvärden för mykotoxiner i spannmål som säljs för livsmedelproduktion och foder. För att minska Fusarium[1]svampens sjukdomsframkallande egenskaper har australiensiska forskare använt sig av en gendrivare. Det är första gången metoden används för att kontrollera en växtskadegörare. Gensaxen CRISPR/Cas9 fungerade inte särskilt effektivt i Fusarium så forskarna använde istället en självisk gen som finns i en annan svampart. Genen kallas Spok1 (SPOre Killer) och de svampsporer som bär på Spok1 dödar de sporer som inte ärvt genen. Forskarna kopplade Spok1 till oskadliga versioner av de gener som annars gör att Fusarium infekterar och producerar mykotoxiner. Det ledde till att de svampsporer som bar på svampens ursprungliga gener dog och de sporer som bar på de genvarianter som inte orsakar sjukdom eller producerar mykotoxin fördes vidare till nästa generation.

Marie Nyman

Pennisi. Controversial ‘gene drive’ could disarm deadly wheat pathogen. Science (2020); Can natural gene drives be part of future fungal pathogen control strategies in plants? Gardiner et al, New Phytologist, First published: 27 June 2020.