Effektivare fotosyntes leder till 40 procent högre skörd

Närbild på blad
Fotosyntesen sker i växtens gröna delar

Enzymet RuBisCo är ett av de vanligaste proteinerna på planeten. Under växternas fotosyntes är det ett nyckelenzym när koldioxid omvandlas till biomassa. RuBisCo är dock ett ineffektivt enzym eftersom det inte bara reagerar med koldioxid utan också med syre.

När enzymet reagerar med syre bildas en giftig biprodukt (2-PGlykolat) som tas om hand i en process som kallas fotorespiration. Den processen kräver energi som istället hade kunnat användas till att producera biomassa och leder till minskad skörd på mellan 20 och 50 procent.

Det har gjorts flera försök att på olika sätt effektivisera fotosyntesen, hittills med begränsade resultat. Nu har forskare kommit en bra bit på väg genom att få fotorespirationen att ta en genväg och därmed spara energi. I fältförsök ledde det till en skördeökning på upp till 40 procent.

Forskarna använde tobak eftersom den bland annat är lätt att genetiskt modifiera och har en kort livscykel. De är dock optimistiska när det gäller att modifiera andra grödor på samma sätt.

Källor
Synthetic glycolate metabolism pathways stimulate crop growth and productivity in the field. South et al, Science Vol. 363, Issue 6422, eaat9077; RIPE: https://ripe.illinois.edu/