Australien godkänner genmodifierad färgtistel för odling

Bild på färgtistel
Färgtistel, Carthamus tinctorius

I slutet av juni 2018 godkändes en genetiskt modifierad färgtistel för odling i Australien. Den modifierade färgtisteln producerar över 90 procent oljesyra i sina frön. Ojan kommer att användas inom industrin och mjöl producerat från färgtisteln som djurfoder.

Det australiensiska företag som tagit fram den modifierade färgtisteln, GO Resources, ser produktion av oljesyra i färgtistel som ett hållbart alternativ till råmaterial från till exempel petroleum och palmolja.

Detta är första gången en genetiskt modifierad färgtistel marknadsgodkänts.

Källor: DIR 158, Commercial release of safflower genetically modified for high oleic acid composition, Australian Government, Department of Health, Office of the Gene Technology Regulator, Go Resources, News July 3, 2018.