Artikeln om råttor som fått odlade matstrupar transplanterade har dragits tillbaka

I Genteknikens utveckling 2014 refererade vi till en artikel där man sade sig ha transplanterat in odlade matstrupar i råttor. Sedan dess har stark kritik riktats mot artikeln, vilket har lett till att artikeln drogs tillbaka den 21 mars 2017.
Under 2016 uppmärksammade tidskriften, Nature Communications, där artikeln publicerades, sina läsare på att kritik riktats mot artikeln. I september 2016 slog Centrala etikprövningsnämndens expertgrupp för oredlighet i forskning fast att författarna till studien har gjort sig skyldiga till oredlighet i forskning. Karolinska institutet har ännu en gång granskat artikeln och kommit fram till att fyra av de 23 författarna är ansvariga för de brister som finns i artikeln.

Källor
Gentekniknämnden. Genteknikens utveckling 2014. Solna; 2015. 

Gentekniknämnden. Genteknikens utveckling 2016. Solna; 2017.

Sjöqvist S, Jungebluth P, Lim ML, et al. Retraction: Experimental orthotopic transplantation of a tissue-engineered oesophagus in rats. Nature Communication. 2017;8:15077. 

Sjöqvist S, Jungebluth P, Lim ML, et al. Editorial Expression of Concern: Experimental orthotopic transplantation of a tissue-engineered oesophagus in rats. Nature Communication. 2016;7:13310. 

Centrala etikprövningsnämndens expertgrupp för oredlighet i forskning. Yttrande, Dnr 0 1-2016. 2016. http://www.epn.se/media/2375/o-1-2016-expertgruppens-yttrande-160906.pdf.

Karolinska institutet: KI fäller Paolo Macchiarini och tre medförfattare för oredlighet i forskning. 2016. http://ki.se/nyheter/ki-faller-paolo-macchiarini-och-tre-medforfattare-for-oredlighet-i-forskning. Accessed January 2, 2017.
Karolinska institutet: Misstanke om oredlighet i forskning, beslut, Dnr 2-723/2016. 2016. http://ki.se/sites/default/files/beslut_20_dec_2016_nature_communications_723-2016.pdf.