Analysera arvsmassor för att rädda lantrashöns

Bohuslän-Dals svarthöna är en alldeles svart höna. Fjädrarna är svarta och köttet är mörkt. Hos de flesta individer är dessutom kammen och näbben svarta. De är en så kallad lantras. Förr var denna hönsras vanlig i gränstrakterna i Bohuslän, Dalsland och Norge. Hedemorahönan är exempel på en annan lantras som kommer från Dalarna. De kan vara svarta, blå eller vita med inslag av andra färger. Precis som för Bohuslän-Dals svarthöna finns det individer av Hedemorahöns som har svart kam.

Genom att jämföra arvsmassan hos 22 Hedemorahönor och 12 Bohuslän-Dals svarthönor med eller utan svarta kammar kunde forskarna bestämma vilka gener som är kopplade till egenskapen svart kam. Dessutom kunde forskarna studera hur stor inaveln är i dessa två lantraser.

Studien ger en bättre förstå vilka gener som är kopplade till egenskapen kamfärg och hur man på bästa vis ska bevara lantraser utan genetisk utarmning.

Jenny Carlsson

Källa: Johansson, A. M. & Nelson, R. M. Characterization of genetic diversity and gene mapping in two Swedish local chicken breeds. Front. Genet. 6, 44 (2015)

RadioScience, en podcast om vetenskap: Forskaren Anna Johansson kartlägger genetiken hos höns och får: http://www.radioscience.se/sommarforskare/6-forskaren-anna-johansson-kartlagger-genetiken-hos-hons-och-far/